MAATSCHAPPELIJK WERK

Gezinshulpverlener

Als gezinshulpverlener geef je intensieve gezinsbehandeling in de thuissituatie aan gezinnen waarbij sprake is van psychiatrische problematiek bij ouder(s) en/of kind. De behandeling vindt plaats vanuit de oplossingsgerichte en systeemmethodiek. In het verlengde hiervan onderhoud je contacten met de regiebehandelaar en andere hulpverleners betrokkenen in het netwerk rond het gezin. Je verricht administratieve werkzaamheden m.b.t. rapportage, registratie en onderzoek en neemt deel aan teamoverleg en intervisie. Tevens draag je bij aan de continue ontwikkeling van de inhoud van de module IPG.

Psychomotorisch therapeut

Als psychomotorisch therapeut draag jij je steentje bij vanuit jouw deskundigheid aan de behandeling van het kind/de jongere. Dit door onderzoek en behandeling in relatie tot de gestelde doelen. Je maakt deel uit van een dynamisch, creatief en multidisciplinair team waarmee je nauw samen werkt. Uiteraard draag je zorg voor een juiste, tijdige en volledige registratie en verslaglegging van je werkzaamheden. Je denkt mee in de ontwikkeling van een zelfverantwoordelijk team en pakt hierin een actieve rol.

Speltherapeut

Als speltherapeut bied je speltherapie individueel of in groepsverband aan. Je gebruikt hierbij spel als medium om veranderingsprocessen op gang te brengen. Dit kan door spel, creatieve activiteiten, muziek etc. Dit doe je in het kader van diagnostiek en/of behandeling. Je werkt in een team met psychologen, GZ-psychologen, systeemtherapeuten, SPV’ers en psychodiagnostisch medewerkers. Daarnaast is contact met de ouders van het kind essentieel. Als collega denk je actief mee in ontwikkelingen en mogelijkheden waardoor (een vorm van) vaktherapie een aandeel blijft in ons behandelaanbod. Samen met collega’s zorg je voor een goed aanbod van vaktherapie en de verdere ontwikkeling daarvan.