ALS PSYCHIATER WERKEN BIJ JEUGD GGZ

Als psychiater bij Jeugd ggz kun je in de levens van sommige kinderen het verschil maken. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en zorgvuldige uitvoering van het behandelproces. Jouw bijdrage hierin is actief en duidelijk zichtbaar.

Uiteraard doe je dit niet alleen; je maakt onderdeel uit van het multidisciplinair team. Als hoofdbehandelaar in de SGGZ behandel je individuele cliënten en stel je diagnoses en indicaties volgens het behandelbeleid en vastgestelde programma’s. Daarnaast ben je consultatief beschikbaar voor de BasisGGz en voor vragen van ketenpartners en verwijzers. Je interesse en ambitie nemen we mee in een passend takenpakket.

PSYCHIATERS WERKZAAM VOOR JEUGD GGZ

  • Krijgen alle ruimte en mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Werken met collega professionals aan een betere geestelijke gezondheidszorg naar de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Worden beloond met een eersteklas arbeidsvoorwaardenpakket

Meer weten over de mogelijkheden als psychiater? Bekijk de video's van onze psychiaters Lineke Tak en Bram Sizoo.

FELLOWSHIP; EEN SCHOLINGSPROGRAMMA VOOR DE BEGINNENDE PSYCHIATER

Dimence Groep biedt beginnende psychiaters een scholingsprogramma waarin deelnemers zich kunnen bekwamen op hun nieuwe rol als medisch specialist en regiebehandelaar. Dimence Groep investeert in haar ‘jonge’ psychiaters en vindt het belangrijk dat deze professionals zich verbinden met elkaar. Op die manier proberen we de nieuwe werkelijkheid van ‘psychiater-zijn’ het hoofd te bieden. Met als doel: “Hoe word je beter in je vak, wat kunnen we van elkaar leren?”

Het programma

We starten elk jaar met een fellowship. Dit is een begeleidingsprogramma voor beginnende psychiaters van één jaar. Het fellowship-programma biedt je een aanvullend scholingsprogramma waarin jij je kunt bekwamen in je nieuwe rol van medisch specialist en regiebehandelaar. De organisatie stelt hiervoor per fellow 8 uur per maand beschikbaar (deze tijd gaat niet ten koste van productietijd). Van de psychiater wordt verwacht dat deze naast het fellowship minimaal 24 uur per week beschikbaar is voor reguliere werkzaamheden. Gedurende het traject kun je gebruik maken van een aantal leer -en begeleidingsactiviteiten, die door de organisatie worden bekostigd. Het programma start op een bepaald moment in een jaar en de deelnemers vormen met elkaar een groep, die maandelijks bijeen komt voor intervisie en kennisuitwisseling.