ALS PSYCHOLOOG OF PSYCHOTHERAPEUT WERKEN BIJ JEUGD GGZ

GZ-psycholoog bij Jeugd ggz

Als GZ psycholoog Jeugd ggz ben je verantwoordelijk voor het doen van diagnostiek en bied je protocollaire behandelingen aan kinderen, jongeren en hun ouders.

Je werkt out of the box aan oplossingen die passen in de gedachte van de transitie en aansluiten bij de mogelijkheden in onze regio, zodat onze cliënten optimaal kunnen meedoen aan de samenleving. Daarvoor ontwikkel je onder meer samenwerking met netwerkpartners. Dat netwerk strekt zich uit van specialistische zorg aan de ene kant tot onder meer welzijnswerk en de andere mogelijkheden van de lokale samenleving.

Als GZ psycholoog werk je in een enthousiast zelfsturend team. Je denkt actief mee en draagt bij aan onze speerpunten: traumabehandeling, infant mental health, contextueel behandelen, diagnostiekcentrum en samenwerking met het CJG.

Klinisch Psycholoog bij Jeugd ggz

Binnen de doelgroep is de klinisch psycholoog als hoofdbehandelaar verbonden aan onze ambulante afdeling Jeugd ggz. Vanuit onze ambulante afdeling wordt een zo geïntegreerd mogelijk behandelaanbod geboden, waartoe ook de afstemming met andere ketenpartners behoort. Je werkt als klinisch psycholoog samen in een multidisciplinair team van sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen (SPV), systeemtherapeuten, GZ-psychologen, basis psychologen en een arts en /of een psychiater/ klinisch psycholoog. Als hoofdbehandelaar voer je de regie over de behandeling van een aantal cliënten, waarbij je nauw samenwerkt met betrokken collega’s.

Daarnaast verricht je individuele diagnostiek en je behandelt en begeleidt cliënten in het kader van een behandelplan. Als klinisch psycholoog geef je werkbegeleiding en/of supervisie aan collega’s in opleiding tot GZ psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut. Verder ontwikkel je samen met je collega’s nieuwe vormen van behandelingen die passend zijn in de regio en ben je actief betrokken bij nieuwe beleidsontwikkelingen. Als specialist verwachten we dat je innovatief bent en nieuwe ontwikkelingen stimuleert en implementeert. Binnen Jeugd ggz zal je deel gaan uitmaken van expertgroepen en daarmee je deskundigheid ook organisatie breed delen.

Psychotherapeut bij Jeugd ggz

Als hoofdbehandelaar voer je de regie over de behandeling van een aantal cliënten, waarbij je nauw samenwerkt met de rest van de betrokken professionals intern en extern. Je voert psychotherapeutische behandelingen uit op basis van het vastgestelde behandelplan.

Je bent verantwoordelijk voor het behandelen van cliënten met complexe psychische en/of psychiatrische problematiek. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en werkt samen met ervaren collega’s. Binnen de praktijkopleiding van psychotherapeuten vervul je de rol van werkbegeleider en supervisor.

Basispsycholoog bij Jeugd ggz

Als basispsycholoog ben je verantwoordelijk voor de deskundige behandeling van kinderen/jongeren en hun ouders. Je maakt deel uit van een dynamisch, creatief en multidisciplinair team waarmee je nauw samenwerkt. Uiteraard draag je zorg voor een juiste, tijdige en volledige registratie en verslaglegging van je werkzaamheden. Je denkt mee in de ontwikkeling van een zelfverantwoordelijk team en pakt hierin een actieve rol.

Je werkzaamheden zullen bestaan uit:

  • Het doen van diagnostiek (intakes en psychologisch onderzoek)
  • (Protocollaire) behandelingen bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders
  • Outreachend samenwerken met de omgeving (school, gezinscoaches en andere betrokken hulpverleners)
  • Het actueel houden van het testmateriaal
  • Actief meedenken en meewerken in een zelfverantwoordelijk team