Werken bij Jeugd ggz

We bieden ambulante gespecialiseerde ggz voor kinderen en jongeren van -9 maanden tot 18 jaar. Onze zorg bestaat uit diagnostiek en behandeling. Die bieden wij aan baby’s, peuters, kleuters, kinderen, pubers en adolescenten, samen met hun gezinnen. Daarbij horen ook ongeboren kinderen en hun ouders. Dat doen we als er een vermoeden is van psychiatrische problematiek. Onze teams in Gelderland en Overijssel werken dicht bij het thuis van onze cliënten. We werken in de volle breedte van complexe gespecialiseerde ggz en met vier specifieke aandachtsgebieden: Complex Trauma, Early Childhood Mental Health, Transitiepsychiatrie en Contextueel Behandelen.

Samen puzzelen

We zoeken naar wat passend is. We zoeken samen met cliënten en gezinnen, in onze teams en MDO’s en in contact met samenwerkingspartners en opdrachtgevers . Samen puzzelen, noemen we dat: breed kijken met de gedachte dat geen mens gelijk is en iedere situatie uniek. De bouwstenen die we aangereikt krijgen zijn nooit uniform. In de complexiteit van die puzzel is de kwaliteit van de therapeutische relatie het meest werkzame bestanddeel van onze behandelingen. We willen echt begrijpen en samen onderzoeken wat nodig is.

Onze missie

We bevorderen positieve gezondheid en welzijn in brede zin. Hierbij richten we ons op de veerkracht en mogelijkheden van mensen. Zodat ze beter om gaan met de uitdagingen en problemen van het dagelijkse leven. Onze vraag; wat heb jij nodig?

Op onze website lees je meer over ons aanbod en over de locaties in Overijssel en Gelderland: www.jeugdggz.nl. En volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven.